Loading...

Image

ทิพยประกันภัย ประเภท3+

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 plus ทิพยประกันภัย  (สําหรับซ่อมอู่)
ปีนี้ขอแนะนำทิพยะประกันภัย เพราะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ปตท. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้าหรือบริษัทจะไม่มั่นคง

*ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก  *เพิ่มคุ้มครองน้ำท่วม 50,000 ในราคา 500    *รอรับกรมธรรม์ได้เลย
 

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
-    คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
-    คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
-    คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
-    ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

 

ความรับผิดบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก (คู่กรณี)  1,000,000.00   บาท/คน

                                                                            10,000,000.00  บาท/ครั้ง

- ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000.00 บาท/ครั้ง
 

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 200,000 บาท/คน
- การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท/คน
- การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรหัส 110 กลุ่ม 2,3,4,5

- รถโดยสาร รหัส 210

-รถกระบะ รหัส 320

-รถซ่อมอู่

-อายุรถ ไม่เกิน 20ปี

 

หมายเหตุ 

*ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
*จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี
*ไม่รับประกันรถยนต์ในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

รถที่ไม่รับประกัน

  • -รถใช้เชิงพานิชย์
  • -รถเช่า
  • -รถสาธารณะ
  • -รถจดทะเบียนนิติบุคคล
  • -ไม่รับรถแต่งซิ่ง
  • -ไม่รับรถโหลดเตี้ยหรือยกสูง
  • -รถดัดแปลงสภาพ

ประกันรถยนต์