Loading...

Image

ประกันสุขภาพ Aetna Sunshine

ประกันสุขภาพ  Aetna Sunshine
ประกันสุขภาพแผนซันชายน์ เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 เดือนและกำลังมองหาประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในระยะสั้นๆ เอ็ทน่า จะช่วยให้ท่านอุ่นใจและคลายกังวลได้ ด้วยวงเงินความคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเจ็บป่วยรวมถึงอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท และเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ความคุ้มครองที่ได้รับ
ประโยชน์การเข้ารักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน
ประโยชน์สูงสุดสำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อความพิการ   /  1,000,000 บาท


ค่าห้องและค่าอาหารรวมค่าบริการพยาบาล
- การรักษาผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (เข้ารับการตรวจครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุและการติดตามการรักษาภายใน 15 วัน)        / 10,000  บาท
- รถพยาบาล / 2,000  บาท


อุบัติเหตุส่วนบุคคล
- เงินชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ  / 100,000 บาท    

เงื่อนใขการรับประกัน
- นโยบายนี้ให้ความคุ้มครองเป็นเวลา 6 เดือนเท่านั้น นโยบายนี้ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถขยายได้ หากคุณวางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 6 เดือนโปรดสอบถามพนักงานขายเกี่ยวกับนโยบายประจำปีของเรา
- จะต้องมีการหยุดพักอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่จะมีการออกนโยบายใหม่ 6 เดือน สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใหม่ให้สมบูรณ์
- นโยบายนี้มีให้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเท่านั้น
- ทั่วโลกไม่รวมสหรัฐอเมริกา
- สมาชิกจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีและสามารถสมัครและรวมถึงอายุ 70 ​​ปีเท่านั้น
- ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในจะต้องจ่ายสำหรับความพิการใด ๆ หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพหรืออาการที่เกิดจากสาเหตุเดียวกันรวมถึงภาวะแทรกซ้อนทั้งหมด หากผู้ทุพพลภาพเดียวกันควรกลับมาใช้ใหม่ 90 วันจะต้องผ่านพ้นไปจากวันที่รักษาครั้งสุดท้ายเพื่อให้คนพิการนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนพิการใหม่
- การทดสอบที่มีราคาแพงเช่น MRI และ CT scan และความเครียด ECGs จะได้รับการชดเชยภายใต้ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายทั่วไปของโรงพยาบาลผู้ป่วยในหากมีความเหมาะสมและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Aetna ล่วงหน้า
**หากคุณมีมากกว่าหนึ่งกรมธรรม์กับ Aetna Health Insurance จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับผู้ทุพพลภาพใด ๆ คือ 5 ล้านบาท


สอบถามข้อมูล หรือสมัครประกัน โทร +66 2662 8271

ประกันสุขภาพ